US Dollar
EN
Search
Back to All Blog Posts

Dijital Pazarlama Nedir?

DİJİTAL PAZARLAMA NEDİR?

“Dijital pazarlama nedir?” sorusu gelişen teknoloji ve değişen insan ihtiyaçları doğrultusunda işletmelerin yoğun bir şekilde cevabını aradığı konuların başında gelmektedir. 

Gelişen teknoloji ile beraber tüketici davranışlarında meydana gelen değişime bağlı olarak işletmelerde kendisini bu sürece adapte etmek için yoğun bir çalışma içerisinde girmiştir. Bu noktada da Dijital Pazarlama ve Teknolojiye dayalı işletme yönetimi ihtiyaçları gün yüzüne çıkmıştır. 

İnternetin hayatımızdaki yerinin ve öneminin artması ile beraber dijital ortamlara ve uygulamalara olan ilgi de artmıştır. Dijital ortam kullanım oranlarında ki değişimi gösteren en belirgin örnekler ise İnstagram kullanım oranı, Twitter kullanım oranı, Whatsapp kullanım oranlarındaki artışlardır. Bunlar ile eş zamanlı olarak insanların alışveriş davranışındaki değişim de Pazar yeri uygulamalarının çeşitliliğinin artması ile net bir şekilde görülmektedir. 

Bu bilgiler ışığında Dijital Pazarlama Nedir? Sorunun cevabını kısaca verecek olursak dijital ortamlarda ve uygulamalarda ürün ve hizmetlerin tanımına ve pazarlanmasına yönelik yapılan faaliyetler bütününe dijital pazarlama denilmektedir. 

Dijital Pazarlama kavramı Kovid-19 salgını döneminde tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarında meydana gelen değişimin ardından daha da fazla duyduğumuz bir kavramdır. 

Dijital Pazarlama; arama motorları (Google, Yandex v.s), web siteleri, sosyal medya uygulamaları (İnstagram, Twitter, Facebook vs.),e-posta kanalları ve mobil uygulamalar üzerinden yapılan tüm tanıtım süreçlerini ifade eder. 

Dijital Pazarlama Türleri Nelerdir?

Genel bir ifade ile dijital ortamda yapılan tüm ürün ve hizmet pazarlamaya yönelik adım dijital pazarlama olarak ifade edilebilir. Bu ifade dijital pazarlamanın tam tanımı olmasa da doğru bir genellemedir. Dijital Marketing olarak da artık dilimizde yer edinmeye başlamıştır.

Dijital pazarlamanın birçok türü mevcuttur. En çok tercih edilen pazarlama türleri ise web sitesi pazarlama, arama motoru optimizasyonu bir diğer ifade ile SEO, içerik pazarlama (Content Marketing), PPC Reklamcılık( Tıklama Odaklı Reklamcılık ), sosyal medya pazarlama, e-posta pazarlama ve daha birçok türü mevcuttur ancak en popüler dijital pazarlama çeşitleri bunlardır. 

Dijital Pazarlama Neden Önemlidir?

Dijital pazarlama kavramı özellikle Kovid-19 salgını süreci ve sonrasında büyük önem kazanmıştır. Firmaların müşterilerine müşterilerin de firmalara daha hızlı ve kolay bir şekilde ulaştığı pazarlama türüdür. Dijital pazarlama süreci doğru bir şekilde planlanıp yönetildiğinde işletmeler için çok büyük müşteri potansiyeli barındırır. Dijital pazarlamadan önce yoğun olarak kullanılan pazarlama türlerinden birisi olan geleneksel pazarlama etkisini yititmeye başlamaktadır. 

Dijital Pazarlamanın İşletmeler Açısından Avantajları Nelerdir?

Dijital pazarlama işletmeler ve müşteriler için büyük kolaylıklar barındırmaktadır. İşletmeler doğru strateji ve doğru süreç yönetimini sağlayarak düşük bütçeler büyük getiriler sağlamaktadır. İşletmeler açısından en büyük avantajlarından birisi bu sayılabilir. İşletmeler açısından bir diğer önemli nokta ise dijital pazarlama tutundurma faliyetleri için doğru hedef kitleye ulaşmak daha kolaydır. Hedef kitlenin büyüklüğü dijital pazarlama reklam sürecinin maliyetlerini artırsa bile doğru yapılandırılmış bir Dijital Pazarlama Reklamı ciddi müşteri potansiyelini içinde barındırır. 

Dijital Pazarlamanın Müşteriler Açısından Avantajları Nelerdir?

Dijital pazarlama sürecini müşteriler yani tüketiciler tarafından incelediğimizde ise farklı bir pozitif etki görmek mümkündür. Müşteriler açısından dijital pazarlama süreçlerinin en büyük artısı analiz edebilme ve kıyaslayabilme imkanlarının olmasıdır. Dijital ortamlarda satın alma sürecine gitmeden önce müşteriler fiyat analizi, ürün analizi ve yorum gibi birçok faktörü kolay olarak irdeleyebilmektedir. Bu da müşteriler açısından çok büyük bir kıstas olarak belirlenmektedir. Bir diğer müşteri taraflı fayda ise kolay ulaşılabilirlik imkanlarıdır. Bu alışkanlık Kovid-19 salgını sürecinde zirveye çıkmış ve sonraki süreçte de devam etmiştir. Bu genel faydaların bir araya toplanması ile beraber insanları E-Ticaret ya da müşteriyi mağaza ziyaretine çekmenin yolları Dijital Pazarlamanın önemini daha da fazla artırmıştır.

Comments
Write a Comment Close Comment Form

Information and Demo Request Form

Where did you hear about NitroSmart? *

  • Social Media (Instagram,Facebook,Youtube,LinkedIn)

  • Nearby Environment Recommendation

  • Internet Advertising

  • Search Engine(Google,Yandex etc)

  • Other

I have read the Information Notice on the Processing of Personal Data.

Click here to read Nitro Smart's policies

Facebook

Twitter

Instagram

LinkedIn

Youtube

mainButton